การเตรียมไฟล์ UV DTF

เตรียมไฟล์ UV DTF

การเตรียมไฟล์ UV DTF โดยใช้โปรแกรม illustrator  

1. เลือก File > New สร้างอาร์ทบอด (Artboard) เพื่อใช้ในการวางไฟล์งาน
ตั้งค่าขนาด A3 กว้าง 29.7 สูง 42cm
โหมดสี CMYK
ความละเอียด 300 ppi

ทำไฟล์ UV DTF

2.วางโลโก้ โดยเว้นระยะห่าง บน ล่าง ซ้าย ขวา ห่าง 0.5 cm เพื่อง่ายต่อการใช้งาน 

3. บันทึกไฟล์นามสกุล Ai , Pdf

ข้อควรระวังเพิ่มเติมสำหรับการทำไฟล์ UV DTF

1. ขนาดโลโก้ไม่ควรเล็กกว่า 3x3cm และไม่ควรใหญ่กว่า 5x5cm เพราะจะทำให้ติดยาก
2. ตัวหนังสือที่มีขนาดเล็ก เช่น พยัญชนะ มีโอกาสหลุดง่าย เพราะขนาดเล็กเกินไป แนะนำให้ใส่พื้นหลังสีๆล้อมรอบ 

ทำไฟล์ UV DTF-03
3. ไม่สามารถติดได้ทุกพื้นผิว เช่น ผิวลื่นมัน มีโอกาสหลุดง่ายกว่าปกติ 
สามารถรับตัวอย่างเพื่อนำไปทดลองติดได้ค่ะ คลิก

รับตัวอย่าง UV DTF