พิมพ์ UV แก้วเก็บความเย็น

By |2021-06-28T16:18:01+07:00June 23rd, 2021|พิมพ์ UV แก้ว|

พิมพ์ UV แก้วเก็บความเย็น โลโก้น้ำดื่ม ตรา สยาม จำนวน 300 ใบ พิมพ์ด้วยระบบสี C M Y K Lc Lm และใช้เทคนิค