เทคนิคใหม่ UV DTF พิมพ์กลับด้าน คืออะไร? ใช้สกรีนงานอะไรได้บ้าง?

UV DTF พิมพ์กลับด้าน-banner

UV DTF พิมพ์กลับด้าน คืออะไร?

UV DTF พิมพ์กลับด้าน คือ เทคนิคสกรีนโลโก้แบบใหม่ เป็นการพิมพ์ UV ลงบนแผ่นฟิล์มพิเศษด้วยเครื่องพิมพ์ยูวี จากนั้นสามารถนำแผ่นฟิล์มติดลงบนสินค้าแล้วลอกออกได้ทันที โดยแผ่น UV DTF พิมพ์กลับด้าน จะแตกต่างกับงานพิมพ์ UV DTF แบบปกติ เพราะตัวกาวของงาน UV DTF พิมพ์กลับด้าน จะอยู่ฝั่งด้านหน้าโลโก้ จึงเหมาะกับวัสดุที่เป็นลักษณะโปร่งใส สามารถมองเห็นอีกด้านหนึ่งได้ สามารถนำ UV DTF ไปติดได้ทุกจุด ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของตำแหน่งโลโก้ สำหรับความคงทน สามารถเช็ด ล้างน้ำหรือน้ำยาล้างจานได้ปกติ ไม่หลุดลอกง่าย

UV DTF พิมพ์กลับด้าน

UV DTF พิมพ์กลับด้าน

UV DTF พิมพ์กลับด้าน
ด้านที่โชว์จะเป็นสีรองขาว

UV DTF พิมพ์กลับด้าน

UV DTF พิมพ์กลับด้าน ตอนลอกออกจากแผ่น

UV DTF พิมพ์กลับด้าน

UV DTF พิมพ์กลับด้าน ตอนติดลงบนสินค้า

วิธีใช้งาน UV DTF พิมพ์กลับด้าน

1. ลอก UV DTF ออกจากแผ่น โดยด้านที่มีกาวจะเป็นด้านหน้าโลโก้ 

UV DTF พิมพ์กลับด้าน

UV DTF พิมพ์กลับด้าน ตอนลอกออกจากแผ่น

UV DTF พิมพ์กลับด้าน ตอนลอกออกจากแผ่น

UV DTF พิมพ์กลับด้าน

UV DTF พิมพ์กลับด้าน ตอนลอกออกจากแผ่น

2. ก่อนติด UV DTF ทำการเช็ดพื้นผิวให้สะอาด จากนั้นติด UV DTF ลงบนวัสดุ

UV DTF พิมพ์กลับด้าน

UV DTF พิมพ์กลับด้าน ตอนติดลงบนวัสดุ

UV DTF พิมพ์กลับด้าน ตอนติดลงบนวัสดุ

UV DTF พิมพ์กลับด้าน

UV DTF พิมพ์กลับด้าน ตอนติดลงบนวัสดุ

3. ลอกฟิล์มใสออก โดยดึงในแนวราบ

UV DTF พิมพ์กลับด้าน

UV DTF พิมพ์กลับด้าน ตอนดึงฟิล์มใสออก

UV DTF พิมพ์กลับด้าน

UV DTF พิมพ์กลับด้าน ติดหลังแก้ว

UV DTF พิมพ์กลับด้าน ตอนดึงฟิล์มใสออก

UV DTF พิมพ์กลับด้าน

UV DTF พิมพ์กลับด้าน ติดบนอะคริลิค

UV DTF พิมพ์กลับด้าน ตอนดึงฟิล์มใสออก

UV DTF พิมพ์กลับด้าน

UV DTF พิมพ์กลับด้าน ติดหลังแก้ว

UV DTF พิมพ์กลับด้าน ใช้สกรีนอะไรได้บ้าง?

  สำหรับงาน UV DTF พิมพ์กลับด้าน จะเห็นว่าด้านโลโก้จะเป็นด้านที่มีกาว ดังนั้นวัสดุที่เหมาะสมกับงาน UV DTF พิมพ์กลับด้านจะเป็นวัสดุที่โปร่งใส เช่น แก้วใส โถแก้ว แจกันใส อะคริลิคใส กระจกใส โดยการใช้งานจะเป็นการนำ UV DTF แบบพิมพ์กลับด้าน ติดคว่ำไปที่ตัววัสดุ เมื่อนำไปติดไว้ด้านหนึ่งและจะสามารถมองเห็นโลโก้จากอีกด้านหนึ่งได้  

UV DTF พิมพ์กลับด้าน แก้วน้ำใส

UV DTF พิมพ์กลับด้าน กระจกใส

UV DTF พิมพ์กลับด้าน อะคริลิคใส

UV DTF พิมพ์กลับด้าน-แจกันใส

UV DTF พิมพ์กลับด้าน แจกันใส

ตัวอย่างงาน UV DTF พิมพ์กลับด้าน

UV DTF พิมพ์กลับด้าน

UV DTF พิมพ์กลับด้าน แก้วน้ำใส

UV DTF พิมพ์กลับด้าน อะคริลิคใส

UV DTF พิมพ์กลับด้าน

UV DTF พิมพ์กลับด้าน แก้วน้ำใส

UV DTF พิมพ์กลับด้าน แก้วน้ำใส